logo wwf

Swipe down

Doe het met natuur

Wereldwijd staat onze biodiversiteit onder druk en ons klimaat is ingrijpend aan het veranderen. De gevolgen voelen we nu al, maar het is niet te laat om het tij te keren. We kennen de oplossingen, nu moeten we ze nog toepassen. We moeten samenwerken met de natuur.

Doe het

Voor onze gezondheid

Pesticiden zijn bijzonder giftig. Ze breken heel langzaam af en maken mensen en dieren ziek door de bodem, water en lucht te verontreinigen. We kunnen de natuur én onze gezondheid beschermen door het gebruik van pesticiden te beperken.

Maar hoe pakken we dat aan?

Doe het

Voor onze veiligheid

We gaan steeds meer te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Door de natuur te herstellen kan ze ons beschermen tegen deze gevaren. Zo kunnen rivieren ons beschermen tegen overstromingen als we ze herstellen.

Kan dat wel in België?

Doe het

Voor ons voedsel

Als insecten verdwijnen, verliezen we ook een groot deel van de gewassen die we elke dag eten. We moeten de natuur dus beschermen wanneer we voedsel produceren: zo voorkomen we voedseltekorten in de toekomst.

Kost dat niet te veel?

Doe het

Voor ons welzijn

We moeten alles op alles zetten om de klimaatopwarming te beperken – het is nog niet te laat maar we voelen de gevolgen nu al. Zeker in steden, waar de temperaturen nog hoger zullen klimmen dan elders. Met de hulp van de natuur kunnen we onze steden aanpassen aan het nieuwe Belgische klimaat.

Ja, maar hoe dan?

Doe het

Voor duurzame energieproductie

Om de klimaatopwarming zoveel mogelijk te beperken moeten we geleidelijk afstappen van fossiele brandstoffen (koolstof, aardolie, gas). Wind- en zonne-energie zijn nu al belangrijke bronnen van hernieuwbare energie. België zet volop in op windenergie op zee. De structuren die daarvoor nodig zijn, kunnen trouwens ook plaats bieden aan zeeleven – als we de natuur vooropstellen bij hun ontwerp.

Wat houdt dat dan concreet in?

Doe het

Om onze diersoorten te beschermen

Wereldwijd is bijna één op drie diersoorten bedreigd. Iconische dieren zoals gorilla’s, tijgers, jaguars en olifanten staan zwaar onder druk. Deze dieren zijn onmisbaar op ecologisch, economisch en cultureel vlak. Ook België moet zich inspannen om ze te redden – in eigen land en wereldwijd.

Wat kan België nog doen?

Tijd voor actie

België maakte reeds beloftes in verschillende wereldwijde akkoorden. Ja, daar hangt een prijskaartje aan, maar dat is slechts een fractie van de bedragen die ons land elk jaar investeert in subsidies voor fossiele brandstoffen.

Jaarlijkse subsidies voor
fossiele brandstof
€ 13 miljard

Dit moet België
investeren in natuurherstel
€ 1,46 miljard

Door in de natuur te investeren beschermt België onze veiligheid, gezondheid, levensmiddelen en welzijn. Wij stelden een concreet actieplan op en berekenden het kostplaatje.

Oplossingen